Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yleistae_tietoa

Yleistä tietoa varaverkosta

 • Historia (Puolustusvoimien ja Radioamatööriliiton harjoitukset, yhteistoiminta P-K:n pelastuslaitoksen kanssa, MPK:n kurssit)
 • Ryhmä hyväksyttiin Radiokerhon vuosikokouksessa 2013
 • Työryhmän henkilöt ovat noin 100 jäsenen P-K:n Radiokerhosta
 • Verkon ja ryhmän nimenä on sovittu käytettäväksi varaverkkoa (Varve). Nimellä on toki historiallista taustaa, koska viranomaisten verkon nimi oli aiemmin varaverkko eli 2V-verkko
 • Hanke on herättänyt paljon mielenkiintoa ja kyselyjä. Tutkimme HF-, VHF- ja UHF-alueilla puheen ja datan siirtoa lyhyillä sekä pitkillä etäisyyksillä

Toimintaperiaatteet

 • Suunnittelee ja jakaa omat tarvittavat tehtävät
 • Yhteistyössä radiokerhon hallituksen ja viranomaisten kanssa
 • P-K:n pelastuslaitoksen kanssa tehty yhteistyösopimus 2013
 • Selkeyttää varaverkkojärjestelmän kehittämistä
 • Tietojen sekä taitojen ylläpito, kehittäminen ja tiedottaminen sekä arkistointi on jatkuvaa
 • Toiminta lisää amatööriharrastuksen näkyvyyttä erilaisissa harjoituksissa

Strategiset suuntaviivat

Missio

 • Ryhmä kehittää ja ylläpitää Pohjois-Karjalan varaverkkojärjestelmää. Häiriötilanteissa voidaan varaverkkojärjestelmän kautta välittää viranomaisten tietoliikennettä

Arvot

 • Varaverkkojärjestelmän asemat toteutetaan turvallisesti käyttäen edistynyttä tekniikkaa. Toteuttavat henkilöt ovat tehtävään sitoutuneita, itseään kehittäviä, koulutettuja ja ammattitaitoisia. Toiminnassa edistetään radioamatööriharrastuksen tunnettavuutta

Visio

 • Viiden vuoden päästä alueen varaverkkojärjestelmä toimii luotettavasti. Järjestelmä on viranomaisten tunnustama ja tunnettu kokonaisuus, jota kehitetään jatkuvasti

Tavoitteet

 • Luodaan viranomaisille varaverkon yhteydet. Radioamatööritoimintaan tulee uusia tapoja osallistua ja toiminta tulee entistä tunnetummaksi

Strategiat

 • Tavoitteet saavutetaan sitouttamalla yhteistyötahot ja amatöörit alusta lähtien mukaan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Pohjois-Karjalan Radiokerhon työryhmä vastaa toteutuksesta yhdessä viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa

Toimenpiteet

 • 2013 työryhmän toiminnan käynnistäminen, koulutus, verkon suunnittelu sekä tutkimukset
 • 2014 – 15 ensimmäisen vaiheen asemien rakentaminen ja tutkimustyö. Yhteydenotot ja sopimukset yhteistyötahojen kanssa
 • 2016 – 17 toisen vaiheen asemien rakentaminen ja tutkimustyö
 • seuraavat vuodet: kehittäminen ja ylläpito

Seuranta ja ylläpito

 • Toteutusta seurataan vuosittain tehtävän toimintakertomuksen ja raporttien avulla
 • Alueen amatöörit ja viranomaiset järjestävät vuosittain yhteisharjoituksia, joissa testataan järjestelmän toimivuutta
 • Amatöörit käyttävät verkkoja järjestelmän kehittämiseen
 • Varveverkkojen rakentaminen ja ylläpito tapahtuu vapaaehtoisvoimin
yleistae_tietoa.txt · Viimeksi muutettu: 2016/01/16 01:44 (ulkoinen muokkaus)